Palvelut

Palkkahallinto

Palkkahallinto

Palkkahallinnon palveluiden toimivuus ja luotettavuus on tärkeää yrityksen sisäisen imagon ja markkinoinnin kannalta. Oikein ja ajallaan maksetut palkat sekä hyvin hoidettu palkkahallinto on yksi toimivan liiketoiminnan kulmakivistä. Toimintaa ja yrityksen rahankäyttöä suunnitellessa on kirjanpidosta saatava ajantasaista tietoa, jolloin palkkahallinnon kokonaiskustannukset lomapalkkavarauksineen tulee olla huomioituna kuukausittain.

Palkanlaskenta

Laskemme työntekijöiden palkat, lähetämme palkkalaskelmat palkansaajille ja toimitamme viranomaisilmoitukset ajallaan. Toimitat meille työsopimukset, tunti- ja ylityötiedot ynnä muut palkanlaskennan perustiedot yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Pidämme kirjaa lomakertymistä ja lomapalkkavarauksista. Mikäli yrityksenne koko taloushallinto on meidän hoidettavanamme, siirtyvät palkkatiedot automaattisesti kirjanpitoosi. Halutessasi hoidamme myös palkkojen maksatuksen.

Työsuhdeasioiden neuvonta

Työlainsäädäntö sekä työehtosopimukset säätelevät työsuhteita ja niiden hyvä tunteminen ja tietojen päivittäminen ovat avainasemassa palkanlaskijan tehtävissä. Neuvomme sinua esimerkiksi työsopimuksiin, vuosilomiin, sairausajanpalkkaan, irtisanomisajan palkkaan sekä työlainsäädännön ja työehtosopimusten muutoksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tietoturva

Palkkahallinnon ulkoistamisella voidaan parantaa yrityksen tietoturvaa; arkaluontoisia tietoja käsitellään yrityksen ulkopuolella ja palkkalaskelmat lähetetään tilitoimistosta suoraan palkansaajalle joko verkkopankkiin tai hänen kotiosoitteeseensa, jolloin mahdollisuus tietojen kulkeutumisesta vääriin käsiin on hyvin pieni.