PALKKAHALLINTO PALKANLASKENTA

Palkkahallinnon palveluiden toimivuus on tärkeää yrityksen sisäisen imagon ja markkinoinnin kannalta. Hyvin hoidettu palkkahallinto on yksi toimivan liiketoiminnan kulmakivistä.

Palkkahallinnon merkitys

Toimintaa ja yrityksen rahankäyttöä suunnitellessa on kirjanpidosta saatava ajantasaista tietoa, jolloin palkkahallinnon kokonaiskustannukset lomapalkkavarauksineen tulee olla huomioituna kuukausittain. Tämä on tärkeää, sillä esimerkiksi asiantuntijayrityksillä palkkahallinnon kokonaiskustannukset voivat todella iso osa yritysten kulurakenteesta. 

Palkkahallinnolla on siis iso merkitys yritysten liiketoiminnassa.
PALKKAHALLINTO PALKANLASKENTA

YRITYSTEN PALKANLASKENTA

Laskemme työntekijöiden palkat, lähetämme palkkalaskelmat palkansaajille ja toimitamme viranomaisilmoitukset ajallaan. Toimitat meille työsopimukset, tunti- ja ylityötiedot ynnä muut palkanlaskennan perustiedot yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Pidämme kirjaa lomakertymistä ja lomapalkkavarauksista. Mikäli yrityksenne koko taloushallinto on meidän hoidettavanamme, siirtyvät palkkatiedot automaattisesti kirjanpitoosi. Halutessasi hoidamme myös palkkojen maksatuksen.

TYÖSUHDEASIOIDEN NEUVONTA

Työlainsäädäntö sekä työehtosopimukset säätelevät työsuhteita ja niiden hyvä tunteminen ja tietojen päivittäminen ovat avainasemassa palkanlaskijan tehtävissä. Neuvomme sinua esimerkiksi työsopimuksiin, vuosilomiin, sairausajanpalkkaan, irtisanomisajan palkkaan sekä työlainsäädännön ja työehtosopimusten muutoksiin liittyvissä kysymyksissä.

TIETOTURVA

Palkkahallinnon ulkoistamisella voidaan parantaa yrityksen tietoturvaa; arkaluontoisia tietoja käsitellään yrityksen ulkopuolella ja palkkalaskelmat lähetetään tilitoimistosta suoraan palkansaajalle joko verkkopankkiin tai hänen kotiosoitteeseensa, jolloin mahdollisuus tietojen kulkeutumisesta vääriin käsiin on hyvin pieni.
TALOUSHALLINTOA SELKEÄLLÄ PROSESSILLA
YHTEYSTIEDOT

Kamreerintie 3
02770 Espoo
Ovidoor Oy
y-tunnus: 0768651-9

OTA YHTEYTTÄ

041 431 7007
info(a)ovidoor.fi