OVIDOOR
REKISTERISELOSTE

OVIDOOR OY:N ASIAKASREKISTERI

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Ovidoor Oy, 07668651-9
Mikkelänkallio 18 b, 02770 Espoo
Puhelin: +358 41 431 7007

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Ville Mykkänen
Mikkelänkallio 18 b, 02770 Espoo
Puhelin: +358 41 431 7007
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ovidoor.fi

3. REKISTERIN NIMI

Ovidoor Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Ovidoorin asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään Ovidoorin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Ovidoor saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, fax, verkko-osoite, sähköposti), asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, fax, sähköposti), tiedot asiakasyrityksen toimeksiannosta, laskutustiedot, asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Ovidoorin asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Tietoja saadaan myös kaupallisista ja julkisista rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Ovidoor ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Ovidoorin työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Sekä Ovidoor Oy:n että Ovidoor Oy:n käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

YHTEYSTIEDOT

Kamreerintie 3
02770 Espoo
Ovidoor Oy
y-tunnus: 0768651-9

OTA YHTEYTTÄ

041 431 7007
info(a)ovidoor.fi