Palvelut

Taloushallinto

Taloushallinto

Taloushallinnon palveluiden tarkoitus on tuottaa yritysjohtoa ja liiketoimintaa hyödyntävää tietoa ja vapauttaa asiakkaan aikaa liiketoiminnan muihin tärkeisiin tehtäviin. Palvelumme rakentuvat selkeistä kokonaisuuksista, jolloin löydämme sopivan ratkaisun yritysten erilaisiin tarpeisiin. Kirjanpito ja taloushallinto kokonaisuudessaan ei ole sinällään muuttunut, työtavat ovat. Sähköiset taloushallinnon palvelut mahdollistavat korkealaatuisten palveluiden tuottamisen ja voit halutessasi ulkoistaa koko taloushallinnon meille.

Sähköinen tiliote

Sähköisen tiliotteen ansiosta kirjanpito on tehokkaampaa ja ajantasaisempaa; kirjanpitäjä saa tilitapahtumat automaattisesti ja myyntisaamiset ovat ajan tasalla saapuvien viitesuoritusten kuitatessa maksetut laskut myyntireskontrasta. Toivomme kaikilta asiakkailtamme sähköistä tiliotetta ja hoidamme tarvittavat yhteydenotot pankkiin sekä varmistamme aineiston noudon toimimisen.

Raportointia raportoinnin vuoksi?

Jokaisella yrityksellä on omat erityistarpeensa raportoinnin suhteen. Toimiala, yrityksen koko, emoyhtiön vaatimukset ja monet muut seikat vaikuttavat raportoinnin laajuuteen ja tiheyteen. Sovimme asiakaskohtaisesti raportointitavat sekä raportointitiheyden.

Nimetty yhteyshenkilö

Toimivan yhteistyön kulmakivenä on luottamus. Luottamuksellinen suhde kirjanpitäjän kanssa syntyy pidempiaikaisen yhteistyön kautta. Tämän vuoksi nimeämme kaikille asiakkaillemme vastuukirjanpitäjän - asiakas tietää aina kehen voi olla yhteydessä ja kirjanpitäjä oppii tuntemaan asiakkaansa ja pystyy näin vastaamaan heidän tarpeisiinsa.